ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ประกาศเปิดเรียน ทั่วไป 11 ม.ค. 65
2 การแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... ทั่วไป 21 ก.ค. 64
3 รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 3 (28/6/64) ทั่วไป 13 ก.ค. 64
4 รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 3 (29/6/64) ทั่วไป 13 ก.ค. 64
5 รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 3 (30/6/64) ทั่วไป 13 ก.ค. 64
6 รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 3 (1/7/64) ทั่วไป 13 ก.ค. 64
7 รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 3 (2/7/64) ทั่วไป 13 ก.ค. 64
8 รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 4 (5/7/64) ทั่วไป 13 ก.ค. 64
9 รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 4 (6/7/64) ทั่วไป 13 ก.ค. 64
10 รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 4 (7/7/64) ทั่วไป 13 ก.ค. 64
11 รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 4 (8/7/64) ทั่วไป 13 ก.ค. 64
12 รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 4 (9/7/64) ทั่วไป 13 ก.ค. 64
13 ประกาศงดรับใบงานและนมโรงเรียน ทั่วไป 4 ก.ค. 64
14 การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ทั่วไป 11 มิ.ย. 64
15 เรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน ทั่วไป 31 พ.ค. 64
16 เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วไป 30 พ.ค. 64
17 โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ. 2565 - 2566) ทั่วไป 27 พ.ค. 64
18 ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน จากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทั่วไป 19 พ.ค. 64
19 มาตรการก่อนเปิดภาคเรียน 1 มิถุนายน 2564 ทั่วไป 12 พ.ค. 64
20 รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 21 ก.พ. 64