ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง โดยมีนายอำเภอลำลูกกาเป็นผู้จัดตั้งและพระอธิการกับเจ้าอาวาสเป็นผู้อุปการะเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลลำลูกกา 5  (วัดแปลงกระบือ) เปิดทำการสอนอยู่ที่ศาลาวัดแปลงกระบือ นายอำเภอลำลูกกาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งแรก  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2478 ครูใหญ่ชื่อนายทองเดิม  จุลสุวรรณ

พ.ศ. 2493  ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น"โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง"