ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
หมู่ที่ 1 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02569160

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง

โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-569-1650
Email : smbshare1234@gmail.com