ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน จากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ
เลื่อน เปิดภาคเรียน จากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)ทางโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง ซึ่งอยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาด จังหวัดเขตสีแดงเข้ม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย  จึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็น วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดังประกาศ


วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 - รับชม : 185 ครั้ง