ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหาร

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวพรวรินทร์ ศรีทัพไทยกำธร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง